25. mars 2015

Norsk Quiltetreff!

Årets årsmøte på Sundvollen: mange deltakere, flott utstilling, rikelig med handlemuligheter - bra helg ;)
Fra utstillingen:

 Fra handlingen...:

Stay quilting!
Sy videre!