22. august 2012

Lite prosjekt av hurtigtypen :-) - Project, the small and fast kind...

Buggy Barn teknikk, lett modifisert av meg selv...
Buggy Barn pattern, slightly modified by yours truly...

Sy videre!
Stay quilting!