20. november 2011

Håndquilting pågår

Sneak peak… of the back ;-)

baksiden

Sy videre!

Stay quilting!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar