27. mars 2011

Tromsø

Dette ble Publikums favoritt:

This was chosen as People’s choise:

 sinatra 1
Det er fantastisk – kaleidoskopblokker og applikasjon. Sølvi Krokeide. Og hun hadde to til!

It is fantastic – caleidoskope blocks and applique, made by Sølvi Krokeide. And she had two more!

Alt jeg kjøpte var Nearly Insane-boka, og en merkepenn. Og en haug med lodd…

All I bought was the book Nearly Insane, and a marking tool. And some lottery tickets…

Tema for neste konkurranse er HAV – det kan bli spennende!

Theme for next contest is OCEAN – that can be exciting!

Sy videre!

Stay quilting!

1 kommentar: