12. mai 2010

Bøker bestilt

Jeg har bestilt disse bøkene, de kommer i løpet av et par dager:

I have ordered these books, they are due to arrive within a few days:

Civil war diary quilt       civil war love letter quilt

Dette bør bli interessant…

This should be interesting…

Sy videre!

Stay quilting!

4 kommentarer: